A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Projekty zarządzeń i zamierzenia » Rok 2017
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2017': 15
» Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
» Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
» Projekt zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Piątnicy
» Projekt zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ''Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...
» Projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy
» Projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osób fizycznych
» Projekt zarządzenia w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2017 roku...
» Projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej - 'Rondo im. Druha Szarego'
» Projekt zarządzenia w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Projekt w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami ...'
» Projekt zarządzenia w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.
» Projekt zarządzenia w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2017
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2014 (kadencja 2014-2018)
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Podkat. Archiwalne:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
» Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
» Projekt zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Piątnicy
» Projekt zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ''Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...
» Projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy
» Projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osób fizycznych
» Projekt zarządzenia w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2017 roku...
» Projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej - 'Rondo im. Druha Szarego'
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl