A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Wybory i referenda
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku z dnia 5.12.2016 r.


  O B W I E S Z C Z E N I E
  PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

  z dnia 5 grudnia 2016 r.  Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U. z 2013 r. ze zm.1) podaję do wiadomości treść Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.  Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
  Jarosław Zygmunt Dworzański  1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r.poz.1871 i z 2015 r. poz. 1045, 1485
  P O S T A N O W I E N I E
  KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU

  z dnia 5 grudnia 2016 r.

  o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego


  Na podstawie art.20 ust.4 z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.1) w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. - sygnatura akt II OSK 1934/16 oraz art.40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz..112 ze zm.2) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia:

  § 1 Przeprowadzić referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

  § 2. Określić treść pytania referendalnego w brzmieniu: Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?

  § 3. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 15 stycznia 2017 r.

  § 4. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.

  § 5. Ustalić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.

  § 6. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia.

  § 7. Wykonanie postanowienia powierzyć Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Marszałkowi Województwa Podlaskiego stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

  § 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa podlaskiego.
  Komisarz Wyborczy
  w Białymstoku
  Bogdan Łaszkiewicz  1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r.poz.1871 i z 2015 r. poz. 1045, 1485
  2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014r. poz. 179, 180 i 1072 oraz 2015 r. 1043, 1044, 1045,1923 i 2281.


  Data wprowadzenia: 2016-12-13 1909
  Data upublicznienia: 2016-12-13
  Art. czytany: 1483 razy

  » Obwieszczenie wraz z postanowieniem i załącznikami do postanowienia - rozmiar: 448128 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl