A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 140.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ''Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi ...'
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w 2018 r.'
» Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (GPT.6220.1.2013)
» Unieważnienie postępowania na realizację inwestycji obejmującej Budowę stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2 22 oraz 25 we wsi Jeziorko
» Zarządzenie Nr 139.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ''Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...
» Badanie wody z wodociągu ZSCKR w Marianowie (próba wody pobranej dnia 18.09 i 20.09.2017 r.) - stwierdzenie przydatności wody do spożycia
» Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (GPT.6220.1.2014)
» Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (GPT.6220.3.2014)
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.14.2017)
 • Bieżące informacje
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o zwołaniu posiedzenia na 22.05.2017 r.

  OBWIESZCZENIE

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych
  Rady Gminy Piątnica
  i n f o r m u j e, ż e:  I. Zwołał posiedzenie Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica na dzień 22 maja 2017 r. (poniedziałek) godz. 1130.
  II. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 16 Urzędu Gminy Piątnica, przy ul. Stawiskowskiej 53.

  Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 22/2017 i 23/2017 posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy sprawozdania finansowego Gminy Piątnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 r.:
  1/ sprawozdania finansowego Gminy Piątnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
  2/ informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r.;
  3/ sprawozdania dotyczącego umorzonych należności oraz udzielonych ulg w 2016 roku mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Piątnica,
  4/ zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.II – 00321-53/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Piątnica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
  5/ projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
  a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Piątnica za 2016 rok;
  b/ udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 rok.
  5. Wolne wnioski.
  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
  Adam Robert Dąbrowski  Data wprowadzenia: 2017-05-12 1258
  Data upublicznienia: 2017-05-12
  Art. czytany: 107 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@doc.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.