A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Remont budynku Urzędu Gminy Piątnica'
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w Olszynach i Starym Cydzynie
» Protokół Nr 26/2017 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica odbytego 4 lipca 2017 r.
» Informacja o zakończeniu postępowania na dowóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 (CUS)
» Informacja o unieważnieniu postępowania na 'Remont budynku Urzędu Gminy Piątnica' (SO.271.1.2017)
» Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 'Przebudowa dróg gminnych...'
» Obwieszczenie Wójta o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (GPT.6220.4.2017)
» Informacja o unieważnieniu postępowania na 'Przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia' GPT.271.11.2017
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia na 23 sierpnia 2017 r.
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Budowę ogrodzenia szkoły podstawowej w Olszynach (GPT.2600.18.2017)
 • Bieżące informacje
 • Obwieszczenie Wójta o konsultacjach w sprawie utworzenia Sołectwa Jeziorko Nowe i podziału Sołectwa Jeziorko  O B W I E S Z C Z E N I E
  o konsultacjach w sprawie utworzenia Sołectwa Jeziorko Nowe i podziału Sołectwa Jeziorko
  Na podstawie art. 5 i 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), §6, 9 i 10 uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 47/VII/03 z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 1218, z 2009 r. Nr 145, poz. 1588, z 2015 r. poz. 286 oraz z 2016 r. poz. 1145, 1604 i 4973) oraz uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 192/XLI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz 2992) informuję, że na terenie wsi Jeziorko zostaną przeprowadzone konsultacje w celu zasięgnięcia opinii na temat utworzenia nowej jednostki pomocniczej - Sołectwo Jeziorko Nowe. Nowa jednostka pomocnicza powstanie w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Jeziorko na Sołectwo Jeziorko oraz Sołectwo Jeziorko Nowe.

  Konsultacje będą prowadzone w okresie od 5 sierpnia 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r.

  Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Jeziorko wpisani do rejestru wyborców Gminy Piątnica.


  Opinie w przedmiocie podziału sołectwa Jeziorko należy wyrazić poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków dostępnego na stronie internetowej Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugpiatnica.doc.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter) oraz u Sołtysa wsi Jeziorko (Jeziorko 79).
  Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków, należy złożyć dla Zespołu Konsultacyjnego podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 11 sierpnia 2017 r. lub w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
  Formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków złożone lub wysłane po 20 sierpnia 2017 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

  W dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Jeziorku – Jeziorko 38 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym Zespół Konsultacyjny omówi zasady udziału mieszkańców wsi w konsultacjach oraz przedstawi treść konsultowanych dokumentów.

  Informacje z przeprowadzonych konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jeziorko
  Wójt
  Krzysztof Ryszard Kozicki


  Informację udostępniła: Maria Dziekońska


  Data wprowadzenia: 2017-08-04 1429
  Data upublicznienia: 2017-08-04
  Art. czytany: 103 razy

  » 00. Obwieszczenie (obraz) - rozmiar: 230303 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » 01. Formularz konsultacji (doc) - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 02. Formularz konsultacji (pdf) - rozmiar: 284848 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 03. Sołectwo Jeziorko Nowe i podział Sołectwa Jeziorko - Mapa (obraz) - rozmiar: 9269047 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@doc.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.