A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Wójt
 • Projekty zarządzeń i zamierzenia
 • Rok 2017
 • Projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ''Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...


  ZARZĄDZENIE NR ....................
  WÓJTA GMINY PIĄTNICA

  z dnia .................... 2017 r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ''Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018''  Na podstawie art.5a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz uchwały Nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 278, poz. 3514) zarządza się, co następuje:

  § 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami prorządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018'', zwanego dalej ,,projektem'', stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Projekt będzie dostępny:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ugpiatnica.doc.pl
  2) w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Piątnica.

  § 2. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego opinii i uwag do projektu.

  § 3. Konsultacje odbędą się w terminie od .... 10.2017r. do .....11.2017 r.

  § 4. Zasięg konsultacji: organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Piątnica.

  § 5. 1. Konsultacje odbędą się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje oraz inne podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego opinii i uwag wraz z uzasadnieniem do projektu.

  2. Opinie uwagi, o których mowa w ust.1, należny składać w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, droga pocztową do Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawikowska 53, 18- 421 Piątnica Poduchowna lub elektroniczną na adres: ugpiatnica@doc.pl, lub bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Gminy.

  3. Opinie i uwagi, złożone z data wpływu po dniu ....11.2017 r., jak również niepodpisane lub złożone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

  § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Id: 5D30FBF0-ACF9-4153-B965-63C77A4F6A85. Projekt


  Data wprowadzenia: 2017-10-19 1239
  Data upublicznienia: 2017-10-19
  Art. czytany: 450 razy

  » Projekt zarządzenia wraz z załącznikami (format pdf) - rozmiar: 3542899 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl