A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu XXXVIII sesji na dzień 28.02.2018 r.
» Badanie wody z wodociągu Dobrzyjałowo (próba wody pobranej dnia 15 i 19.01.2018 r.)
» Badanie wody z wodociągu Piątnica (próba wody pobranej w dniu 15 i 19.01.2018 r.)
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Przebudowa ulicy Sadowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Informacja o wyborze oferty na 'Utwardzenie terenu działki nr 94/2 położonej w miejscowości Żelechy wraz z modernizacją jej odwodnienia'
» Zarządzenie Nr 13.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Ogłoszenie o przewie w dostawie wody do budynków zasilanych w wodę z ujęcia Jeziorko
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - GPT.6733.4.2018
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.19.2017)
 • Wójt
 • Zarządzenia
 • Kadencja 2014-2018
 • Rok 2018
 • Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo

  ZARZĄDZENIE NR 5.2018
  WÓJTA GMINY PIĄTNICA

  z dnia 16 stycznia 2018 r.

  w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo


  Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Sołectwa Dobrzyjałowo ustalonego uchwałą Nr 91/XIX/96 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 21 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutów sołectwom utworzonym w gminie Piątnica, zmienionego uchwałą Nr 117/XXIII/96 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 15 grudnia 1996 r., uchwałą Nr 29/IV/98 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 23 grudnia 1998 r. i uchwałą Nr 46/VI/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 maja 2003 r. zarządzam, co następuje:

  § 1. Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na dzień 28 stycznia 2018 r. (niedziela) godz.1500.

  1. Zebranie odbędzie się w budynku remizy strażackiej w Dobrzyjałowie.
  2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28 stycznia 2018 r. godz. 1530 bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

  § 2. Proponuje się następujący porządek dzienny zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku dziennego zebrania.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór sołtysa.
  5. Wolne wnioski.

  § 3. Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania przez rozplakatowanie ogłoszeń.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Wójt
  Krzysztof Ryszard Kozicki  Id: 0A7970EF-3DC2-4232-B6DC-B25D01B8EFB8. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2018-01-17 0852
  Data upublicznienia: 2018-01-17
  Art. czytany: 82 razy

  » Zarządzenie Nr 5.2018 (format pdf) - rozmiar: 110297 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.