A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Przetargi / Konkursy
 • Przetargi ogłoszone
 • Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...

  Nr GPT 2600.3.2018

   

  ZAPROSZENIE
  do złożenia propozycji cenowej

  Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy Piątnica równiarką samojezdną w 2018 roku.

  1.      Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

  1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

  1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz opis: „Propozycja cenowa na usługę profilowania dróg w 2018 roku.”

  1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

  1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

  2.      Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej, położonych na terenie gminy Piątnica, równiarką drogową samojezdną o mocy silnika min. 200 KM w szacowanej ilości 900 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług, dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy Piątnica. Usługa powinna być wykonana przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. rozpoczęcie robót ma nastąpić nie później niż w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o konieczności profilowania drogi. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do niezwłocznego udostępnienia drugiej równiarki samojezdnej, w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia.

  3.      Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.12.2018 r.

  4.      Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury.

  5.      Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

  Cena brutto za 1 godzinę pracy równiarki – 100 %

  6.      Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

  6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

  6.2. wykaz sprzętu (należy podać dane co najmniej 2 posiadanych równiarek o mocy silnika min. 200 KM).

  6.3. kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie OC do kwoty min. 20.000,00 zł.

  7.      Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

  W cenę propozycji należy wliczyć:

  1/ wartość usługi,

  2/ obowiązujący podatek od towarów i usług.

  Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

  8.      Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

  Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 1100.

  9.      Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Robert Chrzanowski – tel. 862162476 w. 12.

  10.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

  Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

   

  W załączeniu:

  1.      Formularz propozycji cenowej

   

  2.      Projekt umowy  Data wprowadzenia: 2018-01-18 1207
  Data upublicznienia: 2018-01-18
  Art. czytany: 382 razy

  » 00. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (pdf) - rozmiar: 92264 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 01. Załącznik nr 1 - Formularz propozycji cenowej - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 02. Załącznik nr 2 - Projekt umowy - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl