A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2002-2006
 • Rok 2005
 • Spis uchwał Rady Gminy

  Rejestr uchwał Rady Gminy
  w 2005 roku


  SESJA XXV
  27 lutego 2005 roku  Uchwała Nr 142/XXV/05 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005,

  Uchwała Nr 143/XXV/05 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Piątnica,

  Uchwała Nr 144/XXV/05 w sprawie zmian w budżecie gminy,

  Uchwała Nr 145/XXV/05 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2005 rok,

  Uchwała Nr 146/XXV/05 w sprawie przyjęcia zmian Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,

  Uchwała Nr 147/XXV/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,

  Uchwała Nr 148/XXV/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,
  SESJA XXVI
  30 marca 2005 roku


  Uchwała Nr 149/XXVI/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

  Uchwała Nr 150/XXVI/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Piątnica,

  Uchwała Nr 151/XXVI/05 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których Gmina Piątnica jest organem prowadzącym,

  Uchwała Nr 152/XXVI/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątnica,

  Uchwała Nr 153/XXVI/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych,

  Uchwała Nr 154/XXVI/05 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy,

  Uchwała Nr 155/XXVI/05 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół w Piątnicy,

  Uchwała Nr 156/XXVI/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,

  Uchwała Nr 157/XXVI/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,

  Uchwała Nr 158/XXVI/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
  SESJA XXVII
  29 kwietnia 2005 roku


  Uchwała Nr 159/XXVII/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,

  Uchwała Nr 160/XXVII/05 w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta - pana Edwarda Łady za 2004 rok oraz jego wysokości,

  Uchwała Nr 161/XXVII/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – pana Edwarda Łady,

  Uchwała Nr 162/XXVII/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,

  Uchwała Nr 163/XXVII/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,
  SESJA XXVIII
  28 czerwca 2005 roku


  Uchwała Nr 164/XXVIII/05 w sprawie zmian w budżecie gminy,

  Uchwała Nr 165/XXVIII/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica,

  Uchwała Nr 166/XXVIII/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

  Uchwała Nr 167/XXVIII/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,

  Uchwała Nr 168/XXVIII/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,
  SESJA XXIX
  28 sierpnia 2005 roku


  Uchwała Nr 169/XXIX/05 w sprawie zmian w budzecie gminy,

  Uchwała Nr 170/XXIX/05 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska oraz Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Piątnica,

  Uchwała Nr 171/XXIX/05 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych,
  SESJA XXX
  28 października 2005 roku


  Uchwała Nr 172/XXX/05 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Piątnica,

  Uchwała Nr 173/XXX/05 w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta,

  Uchwała Nr 174/XXX/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,

  Uchwała Nr 175/XXX/05 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ''PIASKOWA GÓRKA – KRZEWO'',
  SESJA XXXI
  29 listopada 2005 roku


  Uchwała Nr 176/XXXI/05 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006,

  Uchwała Nr 177/XXXI/05 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2006,

  Uchwała Nr 178/XXXI/05 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006,

  Uchwała Nr 179/XXXI/05 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych,

  Uchwała Nr 180/XXXI/05 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006,

  Uchwała Nr 181/XXXI/05 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych,

  Uchwała Nr 182/XXXI/05 w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Piątnica,

  Uchwała Nr 183/XXXI/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

  Uchwała Nr 184/XXXI/05 w sprawie przyznania Wójtowi - panu Edwardowi Ładzie nagrody jubileuszowej,

  Uchwała Nr 185/XXXI/05 w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady,

  Uchwała Nr 186/XXXI/05 w sprawie zmian w budżecie gminy,

  Uchwała Nr 187/XXXI/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących własnością Gminy Piątnica i w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców na grunty będące własnością osoby fizycznej,
  SESJA XXXII
  19 grudnia 2005 roku


  Uchwała Nr 188/XXXII/05 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątnica na lata 2004 – 2008,

  Uchwała Nr 189/XXXII/05 w sprawie zmian w budżecie gminy,

  Uchwała Nr 190/XXXII/05 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Piątnica pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą - ''zakup średniego samochodu pożarniczego'',
  Data wprowadzenia: 2005-01-10 1252
  Data upublicznienia: 2005-01-10
  Art. czytany: 2271 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl