A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Środki pomocowe
 • Szczegółowa informacja o wykorzystanych funduszach zagranicznych


  1. Rok 1999 - program PHARE STRUDER 2, Nr projektu PL9609/03/15/L004, wartość zadania 597 203,42 zł, z tego środki pomocowe UE w wysokości - 224 526,50 zł.
   Projekt obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW o średnicy 160 mm dł. 5 607 mb i z rur PCW o średnicy 110 mm dł. 2 105 mb oraz 63 przyłącza z rur PE 40/3,7 mm dł. 2 045 mb we wsi Pęza, Nagórki i Stary Drożęcin a także budynku przepompowni z zestawem hydroforowym o wydajności 55 m3/godz., typowego żelbetowego zbiornika wyrównawczego o pojemności 100 m3 w Czarnocinie.

  2. Lata 2002 – 2005 - program PHARE 2001 ESC, Nr projektu PL 01.06.05.03, zadanie to zostało już zakończone, ale nie jest jeszcze całkowicie rozliczone więc podane niżej kwoty mogą ulec zmianie. Według wstępnych wyliczeń wartość zadania wynosi 2 497 754,72 zł, z tego udział środków z UE wynosi 1 400 323,77 zł, a z budżetu państwa - 329 412,61 zł.
   Wybudowano przepompownię główną z kolektorem tłoczącym ścieki z Piątnicy do oczyszczalni ścieków w Łomży, kanalizacje sanitarną grawitacyjną w Piątnicy (ul. Nadrzeczna, Słoneczna, Wąska oraz część ul. Czarnockiej i Stawiskowskiej) z rur PCV o śr. 313 mm na długości 273,5 mb, o śr. 250 mm na dł. 1303,0 mb, o śr. 200 mm na długości 871,0 mb oraz ciśnieniową (koniec ul. Czarnockiej) z rur PE o śr. 110 mm na dł. 397,5 mb i śr. 32 mm na dł. 75 mb oraz 4 przepompownie przydomowe i 103 szt. przykanalików o łącznej długości 1534 mb. W Czarnocinie natomiast wybudowano kanalizację sanitarną ciśnieniową z rur PE o średnicy 110 mm na długości 2743 mb i o śr. 40 mm na dł. 1047 mb oraz 65 szt. przepompowni przydomowych i 101szt. przykanalików o łącznej długości 974 mb. Ponadto w Czarnocinie wybudowano sieć wodociągową z rur PE średnicy 160 mm na długości 3003 mb i śr. 110 mm na długości 88 mb oraz 108 szt przyłączy wodociągowych o łącznej długości 2655 mb.

  3. Rok 2003 - program SAPARD, Nr projektu 731-100068/02, wartość zadania 768 021,84 zł, z tego środki pomocowe z UE w wysokości - 380 363,00 zł.
   Projekt obejmował przebudowę sieci wodociągowej na terenie wsi Piątnica Poduchowna (ul. Czarnocka, Nadrzeczna, Słoneczna i Wąska, część ul. Stawiskowskiej) z rur azbestowo-cementowych na rury PE o przekroju 160 mm dł. 1257mb i 110 mm dł. 709 mb. W zakres projektu wchodziła także przebudowa 38 przyłączy na dł. 480 mb.

  4. Rok 2003 - program SAPARD, Nr projektu 734-100076/02, wartość zadania 1 471 196,66 zł, w tym środki pomocowe z UE w wysokości - 625 248,24 zł.
   Projekt obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 5532,46 mb i szerokości 3,5 m i 5,0 m na drodze gminnej Drozdowo - Wiktorzyn. W zakres projektu wchodziła również podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 28 cm.

  5. Lata 2003 –2004 - program SAPARD, Nr projektu 732-100069/02, wartość zadania 694 433,80 zł, z tego środki pomocowe z UE w wysokości 349 369,00 zł. Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej typu ogólnospławnego w Piątnicy (ul. Sadowa i część ul. Fortecznej, Wesołej i Ogrodowej) z kanałów grawitacyjnych z rur PCV o przekroju 0,20 m na długości 1196 mb oraz 58 sztuk przykanalików na długości 692,50 mb.

  6. Rok 2004 - program SAPARD, Nr projektu 732-100128/03, wartość zadania 1 425 744,70 zł, w tym środki pomocowe z UE w wysokości - 1 062 179,80 zł.
   Projekt obejmował budowę sieci kanalizacyjnej w Piątnicy (ul. Polna, Zielona, Łąkowa, Północna, 33 Pułku Piechoty, Nowa, Nowoprojektowana i część ul. Fortecznej, Wesołej, Ogrodowej i Stawiskowskiej) z kanałów grawitacyjnych z rur PCV o średnicy 0,20 m na dł. 2 782,50 mb i ciśnieniowych z rur PE o średnicy 0,11 m i 0,063 m na dł. 241,50 mb oraz wykonanie 139 sztuk przykanalików na dł. 1924,50 mb. W zakres projektu wchodziła także budowa 2 przepompowni strefowych (P3 i P7).

  7. Rok 2004 - program SAPARD, Nr projektu 734-100208/03, wartość zadania 1 162 322,21 zł, z tego środki pomocowe UE w wysokości - 578 836,46 zł.
   Projekt obejmował rozbudowę drogi gminnej Kownaty - Dobrzyjałowo na dł. 3 409 mb wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m, na podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 28 cm.


  Ponadto w roku 2002 korzystaliśmy z funduszu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich współfinansowanego przez Bank Światowy, Nr projektu C-66-0057, wartość zadania 580 035,44 zł, w tym środki pomocowe w wysokości - 278 416,00 zł.
  Projekt obejmował przebudowę drogi gminnej Budy Czarnockie - Rządkowo na dł. 4108 m wraz z ułożeniem dywanika asfaltowego grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości 28 cm.


  Wójt
  Edward Łada
  Udostępnił: Leon Pietruszko


  Data wprowadzenia: 2007-08-20 1223
  Data upublicznienia: 2007-08-20
  Art. czytany: 6271 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl