A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Druki do pobrania
 • Druki do pobrania


  Zamieszczone druki są w formatach .PDF (otwierany za pomocą: Adobe Reader lub inny równoważny) oraz .DOC (otwierany za pomocą: Microsoft Word, Open Office, Libre Office).


  Data wprowadzenia: 2004-01-15 0919
  Data upublicznienia: 2004-01-15
  Art. czytany: 75182 razy

  » Ankieta dotycząca inwestycji 2015-2020 w gminie Piątnica - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - rozmiar: 537602 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » FORMULARZ INTERPELACJI/WNIOSKU Radnego Rady Gminy Piątnica - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - rozmiar: 648180 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym - rozmiar: 296233 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - rozmiar: 744074 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności... - rozmiar: 320817 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » RPU - WNIOSEK o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » RPU - WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych - rozmiar: 51200 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » USC - podanie do ślubu cywilnego - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » USC - WNIOSEK O SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO - rozmiar: 16748 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » USC - WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ (WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG) - rozmiar: 23169 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » USC - WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO - rozmiar: 20275 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » USC - WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » USC - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM - rozmiar: 837367 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » USC - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ - rozmiar: 19035 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » USC - WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIA DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO (WZÓR) - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » USC - WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury (PDF) - rozmiar: 131146 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wniosek o wydanie dow. osobistego (2015) - rozmiar: 285257 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (PDF) - rozmiar: 169354 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wydział GPT-o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdom - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy - rozmiar: 11887 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wydział GPT - o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunal - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zag. przestrz - rozmiar: 12463 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wydział GPT - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zag. przestrz - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zag. przestrz - rozmiar: 15741 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Wydział GPT - Wniosek na wycinkę drzew i krzewów - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - wniosek o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest 2015 - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - Wniosek o potwierdzenie przeznaczenia działki do zalesienia (doc) - rozmiar: 23552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - Wniosek o potwierdzenie przeznaczenia działki do zalesienia (odt) - rozmiar: 15894 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Wydział GPT - Wniosek o potwierdzenie przeznaczenia działki do zalesienia (pdf) - rozmiar: 14314 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wydział GPT - Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (doc) - rozmiar: 20992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (odt) - rozmiar: 14476 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Wydział GPT - Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (pdf) - rozmiar: 12315 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wydział GPT - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (pdf) - rozmiar: 24885 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wydział GPT - Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (2017) - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zag. przestrz. (doc) - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wydział GPT - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zag. przestrz. (odt) - rozmiar: 20259 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Wydział GPT - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zag. przestrz. (pdf) - rozmiar: 13273 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wydział GPT - Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników (doc) - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wzór oferty realizacji zadania publicznego (doc) - rozmiar: 140800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (doc) - rozmiar: 136192 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wzór tabel do sprawozdania z realizacji programu alkoholowego - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl