A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 • Środki pomocowe
 • Informacja o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2007 - 2014

  Wykaz projektów realizowanych przez samorząd i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007 - 2014  1. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej i Kalinowie, PROW 2007 - 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla działalności ludności wiejskiej” wartość ogólna 5 115 769,71 zł, dofinansowanie 299 4517 zł

  2. 2009 r. - Przebudowa ciągu drogowego Kownaty - Olszyny - Wiktorzyn - Żelechy - Kosaki” w ramach RPO Województwa Podlaskiego Powiatem Łomżyńskim
  wartość inwestycji 13 132 556,29 zł z czego 7 879 533,63 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Piątnica 5 253 022 66 zł

  3. Lata 2004 - 2007 - budowa gminnej hali sportowej w Piątnicy o pow. użytkowej 2615 m2 wraz z wyposażeniem i urządzeniami towarzyszącymi, realizowana była przy udziale dotacji z Ministerstwa Edukacji i Sportu oraz funduszu PEFRON. Koszt budowy hali wyniósł 6 392 916,14 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Edukacji i Sportu - 1 500 000 zł oraz funduszu PEFRON - 635 179 zł.

  4. 2009 r. - w ramach działania 321 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej we wsi Piątnica Włościańska i Kalinowo
  Koszt całkowity: 2 196 967,42 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 1 274 364,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 922 603,42 zł

  5. 2009 r. - w ramach działania 313, 322, 323 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Odnowa i rozwój wsi” - Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnocin
  Koszt całkowity: 199 654,83 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 98 755,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 100 899,83 zł

  6. 2010 r. - w ramach działania 313, 322, 323 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Odnowa i rozwój wsi” - Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo
  Koszt całkowity: 153 586,86 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 54 514,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 99 072,86 zł

  7. 2011 r. - w ramach działania 413 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, „Odnowa i rozwój wsi” - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi” - Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy
  Koszt całkowity: 277 824,06 zł
  Kwota dofinansowania z UE: 132 881,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 144 943,06 zł

  8. 2013 r. - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Rakowo - Boginie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 34 378,50 zł
  Kwota dofinansowania: 19 999,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 14 379,50 zł

  9. 2013 r. - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czarnocin w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

  Koszt całkowity: 34 378,50 zł
  Kwota dofinansowania: 19 999,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 14 379,50 zł

  10. 2013 r. - Siłownia zewnętrzna, jako miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Czarnocin w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 36 249,99 zł
  Kwota dofinansowania: 23 577,23 zł

  11. 2013 r. - Siłownia zewnętrzna, jako miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Jeziorko. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 36 249,99 zł
  Kwota dofinansowania: 23 577,23 zł

  12. 2013 r. - Remont pomieszczenia na łazienkę połączony z modernizacją pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Cydzyn w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 33 000,00 zł
  Kwota dofinansowania 19 998,50 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 001,50 zł

  13. 2013 r. - Wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Olszynach w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 38 323,11 zł
  Kwota dofinansowania: 24 925,60 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 13 397,51 zł

  14. 2013 r. - Wyposażenie świetlicy w budynku wielofunkcyjnym w Niewodowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  Koszt całkowity: 34 861,89 zł
  Kwota dofinansowania: 22 674,40 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 12 187,49 zł

  15. 2013-2014 r. - Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie.
  W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  Koszt całkowity: 173 341,12 zł
  Kwota dofinansowania: 83 111,00 zł
  Kwota pokryta z budżetu samorządu: 90 230,12 zł

  16. 2014 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drozdowo.

  Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno-tłocznej na odcinku od wsi Kalinowo do wsi Drozdowo, jak też w samej miejscowości Drozdowo w ciągu ulicy Głównej.
  Koszt całkowity: 3 347 897,54 zł
  Koszt dofinansowania ( Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014) - 2 041 400,00 zł


  17. 2010 - 2014 r. - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa

  Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego.

  Informacje o projekcie

  Całkowita wartość budżetu projektu to: 70 115 672,73 zł, w tym:
  85% dofinansowanie ze środków UE,
  15% środki własne partnerów projektu (129 JST) i budżetu województwa (UMWP)
  Okres realizacji: 2011 – 2014


  Koszt całkowity (Partner Gmina Piątnica): 284 195,86 zł
  Kwota z budżetu samorządu: 42 629,38 zł.

  Wójt
  Edward Łada  Data wprowadzenia: 2014-11-19 1220
  Data upublicznienia: 2014-11-19
  Art. czytany: 2922 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
  Serwis gminny
  www.gminapiatnica.pl


  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Godziny pracy:
  od poniedziałku
  do piątku
  730-1530  NIP
  Urzędu Gminy:
  7181671232

  REGON
  Urzędu Gminy:
  000542296

  Numer konta:
  Hexa Bank Spółdzielczy
  68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
  Kod terytorialny
  gminy:
  2007052

  NIP Gminy: 7182032847

  REGON Gminy: 450669973

  Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

  Zbiór aktów prawa miejscowego

  System informacji przestrzennej - portal mapowy

  Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

  Program 500+ - informacje ogólne

  Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

  Strona z usługami dla obywateli

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Dzienniki Urzędowe

  Księgi wieczyste
  Przeglądarka Ksiąg wieczystych

  Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

  Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

  Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


  Jak do nas dojechać?

  Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

  Natężenie ruchu
  na drogach

  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl