A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Informacja o wyniku przetargu na okoliczność sprzedaży nieruchomości (Truszki)
» Informacja o unieważnieniu postępowania na 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 19.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy - stanowisko Inspektor ds. BHP
» Badanie wody z wodociągu ZSCKR w Marianowie (próba wody pobranej dnia 14.02.2018 r.)
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 13.02.2018 r.)
» Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 'Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii ...' - 2018
» Zarządzenie Nr 18.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 17.2018 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku'
  • Wybory ławników
  • Uchwała Nr 51/X/2015 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych do orzekania w latach 2016-2019


    UCHWAŁA NR 51/X/2015
    RADY GMINY PIĄTNICA

    z dnia 28 października 2015 r.

    w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych do orzekania w latach 2016-2019    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133, 509, 694,1066 i 1309) uchwala się, co następuje:

    § 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Okręgowego w Łomży wybrani zostali:
    1) Pani Kowalewska Edyta Maria;
    2) Pani Kozicka Małgorzata Jolanta;
    3) Pani Kuźniecow Barbara.

    § 2. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży wybrany został Pan Rogowski Józef.

    § 3. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrana została Pani Włostowska Joanna.

    § 4. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 1-3 do uchwały.

    § 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, którego zobowiązuje się do przekazania listy wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Łomży, w nieprzekraczalnym terminie do końca października 2015 r.

    § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    Przewodniczący Rady
    Krzysztof Weber

    Id: 03C94FDA-9128-4429-BF87-4C41FDE4EB64. Podpisany


    Data wprowadzenia: 2015-10-29 1229
    Data upublicznienia: 2015-10-29
    Art. czytany: 1050 razy

    » Uchwała Nr 51/X/2015 wraz z załącznikami (pdf) - rozmiar: 497007 bajtów
    Typ pliku: application/pdf
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
    Serwis gminny
    www.gminapiatnica.pl


    Elektroniczna skrzynka podawcza
    Godziny pracy:
    od poniedziałku
    do piątku
    730-1530    NIP
    Urzędu Gminy:
    7181671232

    REGON
    Urzędu Gminy:
    000542296

    Numer konta:
    Hexa Bank Spółdzielczy
    68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
    Kod terytorialny
    gminy:
    2007052

    NIP Gminy: 7182032847

    REGON Gminy: 450669973

    Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

    Zbiór aktów prawa miejscowego

    System informacji przestrzennej - portal mapowy

    Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

    Program 500+ - informacje ogólne

    Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

    Strona z usługami dla obywateli

    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

    Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


    Rządowe Centrum
    Legislacji

    Dziennik Ustaw
    Monitor Polski
    Dzienniki Urzędowe

    Księgi wieczyste
    Przeglądarka Ksiąg wieczystych

    Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

    Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

    Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

    Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


    Jak do nas dojechać?

    Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

    Natężenie ruchu
    na drogach

    Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
    tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
    e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
    Redaktor strony: Konrad Majkowski


    Serwis korzysta z plików Cookie.
    Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.